String Zadaci za Vježbu

U nastavku možeš pronaći jednostavne zadatke koji će ti pomoći prilikom savladavanja gradiva vezanog uz String klasu u Javi.

Zadatak 1

Potrebno je napisati Java program koji će učitavati brojčane vrijednosti od strane korisnika dokle god korisnik ne unese “x” (također, moguće je upisati “X”). Program treba zbrojiti unesene vrijednosti te ispisati sumu u konzolu.

Primjer:

Input

Output

1

4

5

6

7

x

Sum is 23.

9

4

X

Sum is 13.

Zadatak 2

Potrebno je napisati Java program koji će podržavati operacije zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Potrebno je zatražiti od korisnika dvije brojčane vrijednosti. Nakon unosa, potrebno je ponuditi korisniku koju operaciju želi izvršiti. Nakon korisničkog odabira, potrebno je izvesti odabranu operaciju te njen rezultat ispisati u konzolu.

Primjer:

Input

Output

3

12

1

  1. Add
  2. Subtract
  3. Multiply
  4. Divide

Sum is 15.

Zadatak 3

Potrebno je napisati Java program koji će od korisnika zatražiti unos rečenice. Potrebno je pronaći ukupan broj riječi u rečenici te rezultat ispisati u konzolu.

Primjer:

Input

Output

Today is a sunny day.

Sentence contains 5 words.

Zadatak 4

Potrebno je napisati Java program koji će od korisnika zatražiti unos triju brojeva. Potrebno je izračunati prosječnu vrijednosti te ju ispisati u konzolu.

Primjer:

Input

Output

1

6

7

Average is 4.7.

Zadatak 5

Potrebno je napisati Java program koji će od korisnika zatražiti unos rečenice. Nakon unosa rečenice, korisnik unosi brojčanu vrijednost koja predstavlja broj riječi u rečenici. Program ispisuje odabranu riječ u konzolu. Ako riječ pod zadanim brojem ne postoji, potrebno je ispisati “Word does not exist.”.

Primjer:

Input

Output

Today is a sunny day.
4

sunny

Encapsulation hides instance variables.
10

Word does not exist.

Zadatak 6

Potrebno je napisati Java program koji će od korisnika zatražiti brojčanu vrijednost. Ako broj ima manje od dva znaka, potrebno je vratiti poruku “Number is too small.”. U suprotnom, potrebno je obrnuti dobivenu vrijednost te rezultat ispisati na ekran.

Primjer:

Input

Output

1

Number is too small.

5473

3745

Zadatak 7

Potrebno je napisati Java program koji će od korisnika zatražiti tekstualni unos. Iz navedenog je potrebno ukloniti sve znakove koji ne predstavljaju slova i ispisati ih na ekran.

Ako tekst ne sadrži niti jedno slovo, potrebno je ispisati “Input doesn’t contain letters.”. Također, ako tekst sadrži samo slova, potrebno je ispisati “Input contains only letters.”.

Primjer:

Input

Output

ab_13$4d

abd

1234%$1#

Input doesn’t contain letters.

avocado

Input contains only letters.

banana split

bananasplit

Zadatak 8

Potrebno je napisati Java program koji će od korisnika zatražiti unos riječi. Navedeni unos je potrebno modificirati na način da se nakon dvaka dva znaka doda točka. Na kraju je potrebno ispisati dobiveni tekst.

Na kraju ispisa ne smije biti navedena točka.

Primjer:

Input

Output

roadrunner

ro.ad.ru.nn.er

pills

pi.ll.s

Zadatak 9

Potrebno je napisati Java program koji će ukloniti brojčane vrijednosti iz korisničkog unosa. Dobivenu vrijednost potrebno je ispisati na standardni izlaz.

Primjer:

Input

Output

ban3a2na

banana

k562i1435w0i

kiwi

Ako negdje zapneš, uvijek nam se možeš javiti.

Rješenja zadataka dostupna su na GitHubu.